Seksuaalisuus on meissä kaikissa, nuorissa ja vanhoissa, kaikissa erilaisissa ihmisissä. Seksuaalisuus ja sukupuoli, ajatukset ja tunteet ovat monimuotoisia, jokaisella ihmisellä omanlaisia. Jokaiselle meistä kuuluu seksuaalioikeudet eli oikeus seksuaaliseen vapauteen ja mielihyvään sekä oikeus saada tietoa.

Avusteisesta seksistä puhuttaessa puhutaan seksuaalisuuden toteuttamisen avustamisesta sellaisten ihmisten kanssa, jotka siihen tarvitsevat erityistä tukea. Avusteinen seksi voidaan jakaa passiiviseen ja aktiiviseen avustamiseen. Passiivista avustamista on kaikki sellainen avustaminen, jossa ei olla kosketuskontaktissa avustettavan kanssa, esimerkiksi keskustelu ja ohjaus seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvissä asioissa. Aktiivinen avustaminen edellyttää koskettamista seksuaalisissa tilanteissa tai niiden valmistelussa, kuten esimerkiksi kehon tukemisessa tai apuvälineiden käytössä. Avusteinen seksi on merkityksellistä esimerkiksi vammaisten, pitkäaikaissairaiden, mielenterveyskuntoutujien ja ikääntyvien ihmisten elämässä. Avusteisessa seksissä on tärkeää huomioida avustettavan arvokas kohtaaminen, koska avustettavan minäkuvaan ja itsetuntoon on voinut vaikuttaa kehollinen monimuotoisuus.

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien tulee huomioida ihmisten seksuaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja seksuaalioikeuksien toteutuminen. Tulee huomioida ihmisten seksuaalisuus, siinä missä muutkin elämän perustarpeet. Seksuaalisuuden toteuttaminen on merkittävä mielenterveydellinen tekijä, koska jokainen meistä tarvitsee rakkautta, läheisyyttä, kosketusta ja ihmissuhteita. Työntekijöinä meidän tulisi pohtia omia asenteitamme ja arvojamme, ammatillisuutta ja etiikkaa. Aihe herättää varmasti tunteita työntekijöissä. Silloin on hyvä kysyä itseltämme miksi? Seksuaalisuuden teemaa tulisi rohkeasti viedä kahvipöytäpuheisiin. Seksuaalisuudesta ja seksistä voi ja pitää puhua. Tulevaisuuden mahdollisuudet voivat muuttua, jos huomioi asiakkaiden kokemukset ja keskustelee seksuaalisuudesta heidän kanssaan. Miten sinä voisit edistää seksuaalioikeuksien toteutumista? Voisitko käydä seksuaaliterveyskaupassa asiakkaasi kanssa? Olisiko seksityöntekijällä tarjota osaamista avusteiseen seksiin? Tulisiko sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin vaatia lisää opetusta ja puhetta seksuaalisuudesta ja seksistä?

Seksuaalisuus on ja pysyy, mutta me voimme vaikuttaa siihen, että asenteet ja ymmärrys muuttuvat niin, että jokaisen seksuaalioikeudet tulevat huomioiduiksi. Jokaisella on oikeus haluta, tuntea ja rakastaa. Mitä enemmän tiedät, sitä helpompi sinun on keskustella seksuaalisuudesta ja seksistä sekä tukea seksuaalisen hyvinvoinnin edistämistä.

Mikäli koet epävarmuutta, voit aina olla yhteydessä Sexpoon –seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden asiantuntijaan. Sexpo edistää seksuaalista hyvinvointia ja pyrkii siihen, että jokainen voisi toteuttaa seksuaalisuuttaan tyydyttävästi ja tasapainoisesti. Sexpolta saa maksutonta neuvontaa netissä ja puhelimitse, nimettömästi ja luottamuksellisesti.

Videolla Sexpon, Pro-tukipisteen ja seksuaaliterveyskauppa Maukasteen työntekijöiden ajatuksia aiheesta.

 

www.sexpo.fi

www.pro-tukipiste.fi

maukaste.fi

 

Kirjoittajat

Johanna Rajala

Veera Alakoski ja Leea Eskelinen

Sosionomi YAMK -opiskelijat, TAMK