Sote-uudistuksen, maakuntauudistuksen, sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtiöittämisen sekä valinnanvapauden myötä ollaan Suomessa nyt tekemässä melkoista loikkaa tutusta tuntemattomaan. Lienee perusteltua sanoa, että kyseessä on itsenäisen Suomen suurin mullistus ja jopa maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen uudistus. Erityisesti valinnanvapauteen liittyvä toimintamalli muuttaa sekä toimijoiden että asiakkaiden (ja valvojien) roolia ja toimintaa merkittävästi.

 

Sote-uudistusta on väännetty jo elokuusta 2009 lähtien, koska nykysysteemillä jatkamisen sijaan olisi integroitava sosiaali- ja terveyspalvelut sekä perustason ja erityistason palvelut, jotta väestön ikääntyessä kustannusten kasvua saadaan hillittyä, palveluihin pääsyä helpotettua ja kansalaisten asemaa yhdenvertaistettua. Valinnanvapaudesta keskusteleminen sote-uudistukseen liittyen alkoi vasta 2015.

 

Lakiluonnos valinnanvapaudesta on nyt palannut lausuntokierrokselta ja lausuntoja kertyi yli 600. Määrä kertoo siitä, miten kiistanalainen ja mielipiteitä jakava poliittinen arvovalinta valinnanvapausperiaate on. Kyseessä on erittäin monimutkainen laki, joka vaatii vielä runsaasti viilauksia. Hallituspuolueet, etenkin kokoomus, haluavat, että valinnanvapaus on toimeenpantu viimeistään vuoden 2019 alusta, jottei seuraavan kauden hallitus sitä enää peru. Useat asiantuntijat penäävät nyt malttia, koska ainoastaan aukottoman hyvin valmisteltuna ja yksiselitteisenä valinnanvapauslaki voi ehkäistä kustannusten nousua, eriarvoistumisen lisääntymistä ja yritysten kermankuorintaa sekä turvata kansalaisten yhdenvertaisuuden ja perusoikeudet. Aikaa vain näyttää olevan niin vähän, että on epärealistista odottaakaan, että laista tulisi aukotonta ja virheetöntä.

 

Lausuntojen perusteella kriittisimmin valinnanvapauteen suhtautuvat kunnat ja ammattiyhdistykset ja myönteisimmin – yllätys, yllätys – elinkeinoelämä. Valtiovarainministeriö ja Kela pitävät ehdotettua aikataulua haasteellisena, riskialttiina ja jopa mahdottomana. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto moittivat valinnanvapauden vaikutusarvioinnin puutteellisuutta. Korkein hallinto-oikeus puolestaan huomauttaa valinnanvapauden keskittyvän liiaksi terveydenhuoltoon sosiaalihuollon sijaan. Tehyn mukaan malli johtaa terveempien asiakkaiden ylihoitoon ja moniongelmaisten alihoitoon, sekä monimutkaisuutensa vuoksi vaativan kokonaan uuden ammattikunnan opastamaan asiakkaita palveluviidakossa.

 

Aikatauluhuolten lisäksi useissa lausunnoissa tuodaan esille huolta siitä, toteutuuko valinnanvapaus aidosti ja päästäänkö tavoitteisiin eriarvoisuuden vähentämisestä ja kustannusten hillitsemisestä. Valitahan saa vain kerran vuodessa, kodinhoitajien ja monien muiden ammattilaisten kiire jatkuu, ennaltaehkäisyyn ei panosteta riittävästi ja peräkylillä ei tule jatkossakaan olemaan laajaa valintarepertuaaria. Julkinen puoli ei ole onnistunut riittävästi parantamaan ennaltaehkäisyä ja perustason palveluita, joten on jouduttu liiaksi turvautumaan kalliisiin erikoistason palveluihin. Todellisia säästöjä voi nyt odottaa digitalisaatiosta, kehittämällä ja yhtenäistämällä tietojärjestelmiä. Julkiselta puolelta Kela on kunnostautunut ICT-järjestelmien kehittämisessä, mutta esimerkiksi kunnallisella puolella tässä on haasteita. Ehkäpä yksityinen puoli on tässäkin innovatiivisempi, koska siellä tehostaminen ja säästäminen uutta ideoimalla ovat arkipäivää ja perusta kannattavalle yritystoiminnalle.

 

Julkisen puolen tarkoituksena ei ole koskaan ollut tuottaa voittoa, vaan hyvinvointia ehkäisemällä ongelmia ja vähentämällä palveluiden tarvetta. Yritysten perimmäinen tarkoitus taas on aina tuottaa voittoa, ei hyvinvointia nollatuloksella. Hallitus vaatii palvelutuotannon yhtiöittämistä vedoten upealta kuulostavaan vapauteen valita, mutta valitettavimmillaan tämä voi tarkoittaa julkisten palvelujen yhtiöittämistä, kilpailuttamista ja tulonsiirtoa veronmaksajilta yksityiselle bisnekselle, ja merkittävältä osin ulkomaisille osakkeenomistajille.

 

Avautuvat miljardien sote-markkinat varmasti kiinnostavat kansainvälisiä yrityksiä. SDP:n julkistamassa asiantuntijaraportissa arvioidaan suurten (ulkomaisten) yritysten karsivan kuluja verosuunnittelulla, jolloin uudistuksen häviäjiä ovat pienet yritykset ja Suomen talous. Raportin mukaan Suomen suurimmat terveyspalveluyritykset ovat viimeisten viiden vuoden aikana tuplanneet liikevaihtonsa, mutta pitäneet silti kannattavuutensa matalalla tasolla, mitä voidaan kauniisti kutsua verosuunnitteluksi ja rumasti jopa verojen kiertämiseksi. SDP:n eduskuntaryhmän verovastaava Timo Harakka arvelee raportin perusteella valinnanvapausmallin johtavan siihen, että muutamat kansainväliset konsernit kaappaavat markkinat. Pihlajalinnan toimitusjohtaja Aarne Aktan avasi asiaa 26.3.2017 taloustietotoimisto Bloombergille: ”Sote jakaa markkinat niin, että yritykset saavat isomman siivun ja julkinen sektori vähemmän.”

 

Juhlapuheessaan eduskunnalle 29.3.2017 Nobel-voittaja Bengt Holmström antoi tunnustusta: ”Sote on hyvä aloite, on hienoa, että ollaan rohkeudella liikkeellä” ja mainitsi: ”On hyväksyttävä, että ei liikuta eteenpäin, ellei myös tapahdu erehdyksiä”. Jotain oli tehtävä ja jotain nyt tehdäänkin. Tekeillä on valtava muutos, jota tehdään suurella rohkeudella ja hirvittävällä vauhdilla. Muutos voidaan tehdä joko halvalla, nopeasti tai hyvin. Hyvällä tuurilla voidaan jopa valita kaksi edellä mainituista, mutta kaikki kolme yhdessä käy mahdottomaksi. Hallitus on jo päättänyt tehdä nopeasti, mutta nähtäväksi jää, yritetäänkö sen lisäksi tehdä halvalla vai hyvin.

 

Yhdestä asiasta lähes kaikki valinnanvapauslain lausunnonantajat ovat toistaiseksi olleet yksimielisiä: valinnanvapauden uskotaan vahvistavan asiakkaan asemaa ja asiakaslähtöisyyttä. Nyt sopii vain toivoa, että viisaat päättäjät ratkaisevat tulevaisuutemme niin, että palvelut monipuolistuvat ja asiakkaiden vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet lisääntyvät. Valinnanvapaus ei voi olla ainoa tavoite, tärkeintä on kuitenkin muistaa sosiaali- ja terveydenhuollon alkuperäinen päämäärä – ihmisten hyvinvointi.

 

Marjut Hänninen ja Heli Simola