Tampereen Tesomalle avautui 9.4.2018 uusi upea hyvinvointikeskus Westeri. Hyvinvointikeskusta on odotettu alueelle jo pitkään, sillä palvelut ovat olleet hajanaiset ja palveluiden keskittäminen on ollut toivottu muutos. Hyvinvointikeskusta ja sen toimintaa on ollut ollut suunnittelemassa useita toimijoita. Tampereen kaupunki ja Mehiläinen-ryhmittymä ovat tehneet tiivistä yhteistyötä ja mukana on ollut myös kolmas sektori. Myös alueen asukkaat on otettu mukaan hyvinvointikeskuksen kehittämiseen. Tesomalaiset ovat osallistuneet palvelujen suunnitteluun erilaisissa työpajoissa ja asukastilaisuuksissa. OmaTesoma –hankkeella on oma aktiivinen blogi, joka on asukkaiden käytössä ja se tiedottaa ajankohtaisista asuinalueen asioista.

 

Allianssimallilla kohti yhteisöllisyyttä

Tesoman hyvinvointikeskus on toteutettu allianssimallilla. Tämä on ensimmäinen kerta kun terveys- ja sosiaalipalveluja järjestetään tällä mallilla Suomessa. Allianssimallia on käytetty Tampereella hyvin kokemuksin esimerkiksi tunnelihankkeessa, joka valmistui ennakoitua nopeammin. Allianssimallissa yhdistetään julkisen ja yksityisen sektorin osaaminen ja opitaan toinen toiselta. Se korostaa myös kolmannen sektorin osuutta palvelutuotannossa. Mallissa osapuolet jakavat keskenään toiminnan riskit ja hyödyt sekä sitoutuvat yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin. Hyvinvointia on kuitenkin hyvin haasteellista mitata ja yhtenä mittarina allianssissa käytetään kansansairauksien hoidon onnistumista. Tärkein tavoite on asiakkaiden hyvinvointi – tässä tapauksessa tesomalaisten.

Tesoman hyvinvointikeskuksessa on laajat palvelut saman katon alla. Siellä toimivat terveysasema, lapsiperheiden palvelut, hammashoitola, kirjasto, nuorisotila sekä Setlementin ylläpitämä yhteisökahvila. Keskuksesta saa ohjausta ja neuvontaa erilaisiin pulmiin. Myös Fimlabin laboratorio palvelee asiakkaita Westerissä.  Hyvinvointivointikeskuksen tavoitteena on asiakaslähtöinen toiminta, palvelun nopeus ja oikea-aikaisuus saman katon alla. Kun eri alojen työntekijät verkostoituvat, on myös konsultointi helpompaa. Tämä edesauttaa myös varhaista puuttumista. Keskuksen on tarkoitus palvella kaikkia alueen asukkaita ja sinne voi tulla hyvin matalalla kynnyksellä.

Olemmeko valmiita yhteiseen olohuoneeseen?

Rakenteelliset ratkaisut antavat mainiot puitteet Tesoman asukkaille toimia yhteisöllisesti, mutta nähtäväksi jää miten tesomalaiset ottavat uuden keskuksen vastaan ja tuleeko siitä ikärajat ylittävä yhteinen olohuone? Ovatko tesomalaiset tai tamperelaiset ylipäätään valmiita tällaiseen yhteisölliseen toimintaan? Miten rinnakkaiselo eri ikäisten kesken ja eri elämäntilanteissa olevilla sujuu käytännössä? Hyvinvointikeskuksella voi olla myös taloudelliset riskinsä, jotka jakautuvat yksityisen ja julkisen sektorin kesken. Toivottavaa on, että eri alojen toimijat saavat yhteistyön toimimaan asiakkaan parhaaksi. Tämä voi ottaa aikansa, mutta kun tahtotila on sama, on hyvään yhteistyöhön kaikki mahdollisuudet.

 

Sote-uudistus ja allianssimalli

Tesoman hyvinvointikeskus on edelläkävijä myös tulevaa sote-uudistusta ajatellen. Sote- ja maakuntauudistuksessa allianssimallia pilotoidaan hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen toteutustapana. Valtakunnallinen sote-uudistus, joka pitäisi tulla voimaan vuonna 2020, siirtää vastuun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä maakunnille. Miten silloin käy hyvinvointiallianssille? Tulevaisuudessa maakunta voi olla yksi allianssin kumppaneista. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tekee parhaillaan juridista selvitystä siitä, voiko maakunta toimia allianssikumppanina. Mikäli sote-uudistus jää kokonaan toteutumatta, mikä on hyvinvointikeskusten tulevaisuus?

 

Lähteet:

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi/alueelliset-palvelut/tesomanhyvinvointikeskus.html

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/02/20022018_7.html

Hyvinvointikeskus

https://yle.fi/uutiset/3-9897002

https://omatesoma.net/category/tesoman-blogi/

https://www.aamulehti.fi/uutiset/allianssimalli-kannustaa-kaikkia-hyviin-tuloksiin-tampereella-jos-tavoitteet-saavutetaan-henkilokunnalle-on-luvassa-bonuksia-200482070/

https://tem.fi/documents/1410877/6676970/K+Hakari+Tesoman+hyvinvointikeskuksen+allianssimalli.pdf

Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus testissä Tesomalla – Mehiläinen ja kaupunki kokeilevat allianssimallia

 

Tanja Jokela-Penttinen ja Jenni Salo