Palveluntuottaja Sotessa 

 

Mediassa on ollut paljon keskustelua siitä, mitä soten valinnanvapaus tarkoittaa meidän käyttäjien näkökulmasta. Vähemmälle kirjoittelulle ja huomiolle on jäänyt palveluntuottajan näkökulma.  Sitra ja Suomen Yrittäjät ovat nostaneet esiin sen merkitystä erityisesti palveluntuottajien kannalta. Sitra on koonnut palveluntuottajille infopakettia, jossa on avattu yleisesti niin sotea kuin yrittäjän näkökulmaa palveluntuottajana uudistuvassa sotessa. 

Valinnanvapaus tuo myös erilaisille yrityksille mahdollisuuden tuottaa sotepalveluja. Hallitus on korostanut sitä, että monipuolinen palveluntuottajarakenne edesauttaa koko sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaa palvelujärjestelmää. Samoin uusille toimijoille ja pk-yrityksille halutaan antaa mahdollisuus tarjota palveluitaan sote-markkinoilla Monipuolisella palvelutuottajarakenteella voidaan tarjota monenlaisia hyötyjä sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta esimerkiksi erikoistumisen ja erilaisten uusien innovaatioiden kautta.

Vaikka palveluntuottaja olisi kuka tahansa, joka on listautunut palveluntuottajaksi, on valinnanvapaus ensisijaisesti se, joka asiakkaan ohjautumisen perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa   määrittelee (erikoistason sos. – ja terveyspalveluissa toteutetaan soveltuvin osin).Valinnanvapauden tarkoituksena on vahvistaa erityisesti perustason palveluita ja turvata nykyistä nopeampi hoitoon pääsyä.

 

Ketkä sitten ovat palveluntuottajia? 

Palveluntuottajia ovat yksityisen tai kolmannen sektorin sosiaali– ja terveyspalveluiden tuottajat, jotka tarjoavat perustason sote-palveluitaPalveluntuottaja voi olla maakunnan liikelaitos, yhtiö, yhteisö, yhdistys, osuuskunta, säätiö tai itsenäinen ammatinharjoittajaJärjestämisestä vastaa 1.1.2020 lähtien maakunta, nykyisin vastuu on kunnilla ja kuntayhtymillä.   Maakunta kertoo palvelustrategiassaan, mitä palveluita asiakkaalle tarjotaan ja miten sovitetaan yhteen valinnanvapauden piirissä olevat palvelut

Markkinoiden avautuminen palveluntuottajille tulee olemaan ainutkertaista ja nopeaa, joten on tärkeää, että yritykset ja palveluntuottajat ymmärtävät tulevat muutokset ajoissa. Julkisen sektorin toimijoiden on myös kehitettävä osaamistaan ja toimintojaan vastaamaan uuden toimintaympäristön tarpeita.

 

Palvelusetelijärjestelmästä 

Asiakassetelillä saatavat palvelut voivat olla jatkuvia tai kertaluonteisia. Se, mikä on asiakkaan kokemus saamastaan palvelusta, merkitsee yritykselle tulevaisuudessa enemmän kuin kilpailutuksessa pärjääminen. Palveluntuottajien satsaus investointeihin myös vaihtelee palvelusta riippuen, esimerkiksi kotihoitopalvelut vaativat huomattavasti pienempiä investointeja kuin hoivakodin perustaminen. Henkilökohtainen budjetti puolestaan on kaikille toimijoille Suomessa täysin uudenlainen konsepti. Niiden palveluiden tuottaminen, jotka kuuluvat henkilökohtaisen budjetin alle, edellyttävät pk-yrityksiltä ymmärtämystä palveluiden tuotteistamisesta sekä kykyä hinnoitella palvelut kustannustehokkaasti.

Sosiaalipalveluissa asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti mahdollistavat pk-yritysten  pääsyn julkisten palveluiden tuottajiksi. Muutos sosiaalipalveluissa   tulee kuitenkin olemaan terveydenhuoltoa pienempi, sillä pk-yritykset tuottavat jo nyt paljon julkisesti rahoitettuja sosiaalipalveluita, joita ovat esimerkiksi vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut.

 

Yritysten toimintamahdollisuuksista sote-palveluissa

Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi selvityksen Accenture oy:ltä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksistä sosiaali- ja terveysalalla, koska sote uudistuksen myötä muutokset toimintaympäristössä tulevat kohdistumaan erityisesti pk-yrityksiin. Selvitys julkaistiin 11.4.2018. Selvityksessä nousi haasteina esiin erityisesti tulevien maakuntien valmistelun ja päätöksenteon vaikutukset sekä pk-yritysten puutteellinen liiketoimintaosaaminen. Haasteiksi tunnistettiin myös toiminnan kehittämisen ja digitalisaation laajuuden puute suhteessa suurempiin toimijoihin

Sosiaali- ja terveysalalla toimiviepk-yritysten haasteeksi otunnistettu alalle tulevat uudet toimijat, jotka ovat muilta toimialoilta ja uusia toimijoita uudenlaisilla toimintamalleilla.

Olemme saaneet jo lukea Postin tarjoamista kotiin vietävistä palveluista.   Nyesimerkiksi SOK selvittää maanlaajuisen terveyspalvelubisnekseen mukaan lähtemistä. Kesko on jo yhteistyössä Oriolan kanssa avannut useita Hehku-hyvinvointiketjuja suurimpiin kaupunkeihin, samoin Kesko tekee yhteistyötä Plusterveyden hammashoidon kanssa. 

Uudenlaisia toimijoita alalla ovat esimerkiksi Heltti ja Lääkäripalvelu Neliapila. Heltti keskittyy työterveyteen. Heltin toimintamalli perustuu kuukausipohjaiseen hinnoitteluun ja sähköisiin sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Lääkäripalvelu Neliapila on taas diabeetikkojen hoitoon keskittyvä yritys. Yritys seuraa IoT-pohjaisen seurannan kautta potilaiden hoitotasapainoa jatkuvasti ja toimii proaktiivisesti keräämiensä tietojen pohjalta.

 

Ja vielä yksi juttu!

Valtioneuvoston sivuilla pääset testaamaan tietojasi kansakunnan tärkeimmästä uudistuksesta, mutta jos testin tekemiseen ei ole aikaa tällä hetkellä, mieti edes testin viimeistä kysymystä SOTE-keskuksen uudesta nimestä hetken aikaa…Mikä nimi houkuttelisi sinua palveluntuottajana? Entä minkä nimiseen keskukseen haluaisit itse asiakkaana astua sisään?

Uudistuksessa terkkareista eli terveyskeskuksista tulee SOTE-keskuksia. Hyvä niin, mutta nimi on aika tylsä, vai mitä?

Äänestä mieleistäsi alla olevista vaihtoehdoista tai kerro oma ehdotuksesi:

  • a) St2 – yhden pysähdyksen taktiikalla 
  • b) Valkkari –valinnanvapausterkkari 
  • c) Stoke– kulkee kuin juna
  • d) Keksi itse parempi:

 

Tämän linkin takaa löydät koko testin http://omamaakunta.fi/tietovisa/

 

Lähteet

https://www.sitra.fi/soteuttamo/

https://www.sitra.fi/blogit/uusi-kaikille-avoin-kumppaniportaali-tukee-sote-toimijoiden-verkottumista/

https://www.yrittajat.fi/valinnanvapaus

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160732/TEMrap_8_2018_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Kirjoittajat Aho Riina ja Kräkin Maarit