Kirjoittajat:
Sosionomi YAMK-opiskelijat Paula Pihkoluoma ja Taika Karodia, ryhmä 18YSO

Taloudenhallinnan käsitteet

Sosiaalityöhön on noussut uusi ajankohtainen teema – taloussosiaalityö. Aiemmin suomenkielisessä sosiaalityön sanastossa melko tuntemattoman käsitteen toi esiin Katri Viitasalo tuoreen väitöskirjansa “Äitien pyrkimykset ja toimintamahdollisuuksien valikko. Käsitteellinen tutkimus äitien taloudellisista toimintamahdollisuuksista” myötä. Taloussosiaalityö tarkoittaa lyhyesti asiakkaan taloudellisen toimintakyvyn vahvistamista, taloudellisen osaamisen ja toiminnan kehittämistä ja toimia taloudellisesti haavoittuvaisten aseman parantamiseksi. Muun muassa PRO SOS hanke- on tarttunut härkää sarvista kiinni. Hankkeen avulla sosiaalialan ammattilaisia on tiedotettu ja koulutettu asiakkaan auttamiseksi taloussosiaalityön suuntauksen mukaisesti. Sosiaalityöntekijät Tampereen kaupungilta kertoivat huomanneensa työssään, että asiakkaiden velkaantuminen on selkeästi kasvanut viime vuosina, ja velkamäärät nuorillakin asiakkailla voivat olla huomattavan suuria. Tilastokeskuksen raportista ilmenee, että suomalaisten velat ovat lisääntyneet huomattavasti 2000-luvun puolivälin jälkeen. Tähän on vaikuttanut toki matala korkotaso ja halu parantaa asumisen tasoa, mutta osansa on varmasti myös pikavippiyhtiöillä ja muilla luotontarjoajilla.

Ketkä velkaantuvat?

Heikko taloudellinen toimintakyky ei rajaudu koskettamaan pelkästään sosiaalityön asiakkaita. Jopa työssäkäyvät, koulutetut ja hyvätuloiset henkilöt saattavat elää yli varojensa. Suomessa on varmasti paljon ihmisiä, jotka elävät jatkuvasti luotolla. He siis saattavat olla hyvätuloisia, mutta joutuvat tuloillaan aina maksamaan edellisessä kuussa otettuja luottojaan, josta seuraa taas se, että loppukuusta on jälleen otettava uusi kulutusluotto. Monet ihmiset elävät yli varojensa.

Naisten heikkoutena ovat usein vaatteet ja kosmetiikka, miehillä elektroniikka ja harrastusvälineet. Ostokset aiheuttavat hetkellisen mielihyvän, joka vakavimmillaan johtaa ostoriippuvuuteen. Takuusäätiön ja velkaneuvonnan havaintojen mukaan ostoriippuvuudesta kärsivät yleisimmin alle 40-vuotiaat naiset. Uutena ylivelkaantuneena ryhmänä on tullut esille eläkkeelle jääneet isoäidit, jotka ostelevat lapsenlapsilleen materiaa yli varojensa. Myös päihde-, peli- ja mielenterveysongelmat voivat helposti johtaa velkaantumiseen. Ostoriippuvuus voi johtaa taloudellisiin vaikeuksiin, velkoihin, ahdistukseen, masennukseen, ihmissuhteiden huonontumiseen ja itsetuhoisuuteen.

Apuvälineitä velkataakasta selviytymiseen

Velkaantumisesta selviytymiseen on tarjolla monia apukeinoja. Tampereella apua saa A-killasta ja talous- ja velkaneuvonnasta. Yhteyttä voi ottaa myös terveydenhuoltoon tai sosiaalityöhön ja sitä kautta saada tapaamisajan ammattilaisen kanssa keskusteluun. Huoli suomalaisten velkaantumisesta herätti idean lähteä selvittämään, kuinka omaa talouttaan voi pyrkiä hallitsemaan ilmaisin keinoin omatoimisesti, ennen turvautumista julkisiin sosiaali- tai terveyspalveluihin.

Mielestämme tärkeintä taloudenhallinnassa on hahmottaa, kuinka paljon rahaa tulee ja menee tililtä joka kuukausi. Homma alkaa tylsältä kuulostavan budjetin laatimisesta. Tulot on yleensä helppo tarkistaa tiliotteelta tai etuudenmaksajalta, samoin kuukausittain toistuvat laskut ja asumismenot, mutta muiden menojen selvittäminen voi olla vaikeampaa. Kuukauden ajan kannattaa kerätä kuitit kaikista ostoksista ja kirjata exel- taulukkoon tai ruutuvihkoon joka ikinen meno. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta tieto omista todellisista numeroistaan on varmasti vaivan väärti. Kun on tiedossa tulot ja menot, on luonnollisesti helpompaa tehdä korjausliikkeitä turhien menojen poistamiseksi.

Keskusteluapu ja vertaistuki

Jos haluaa keskustella anonyymisti velkatilanteestaan ja saada ohjausta esimerkiksi omien turhien menojen karsimiseen, tai rohkaisua avun hakemiseen, löytyy Takuusäätiöltä mainiot matalankynnyksen palvelut tähän tarkoitukseen. Takuusäätiön internetsivustoon kannattaa tutustua, sieltä löytyy paljon tietoa, artikkeleita, oma-apuohjeita ja työkaluja parempaan taloudenhallintaan.

https://www.takuusaatio.fi/

Velkalinja puh. 0800 98009, arkisin klo 10-14

Kysy rahasta chat-palvelu ma-to klo 12:30-15

Facebookissa on paljon ryhmiä aiheena taloudenhallinta ja vaurastuminen. Nykyään löytyy myös blogeja ja internetsivustoja, joista voi saada asiallista tietoa taloudenhallinnasta, esimerkiksi https://www.rahataidot.fi/ Kirjastosta saa lainattua selkokielisiä kirjoja taloustaitojen kohentamiseksi, esimerkiksi Jenni Selosmaan Kukkaron kuningatar tai Mikko Sjögrenin Tunne taloutesi – tunnetaloutesi.

Työkalut

Penno.fi -sovellus https://penno.fi/home, tai paperinen Penno-työkirja https://www.takuusaatio.fi/sites/default/files/penno_selvita_rahatilanteesi_netti.pdf ovat kehuttuja työkaluja rahankulun seuraamiseen. Myös pankeilla on omia sovelluksiaan rahankäytön seuraamiseen ja hallintaan. Pivo-sovellus https://pivo.fi/ toimii kaikkien pankkien asiakkailla, sen avulla on erittäin helppo seurata kuinka paljon rahaa menee päivittäin korttimaksamiseen. Sovelluksen kautta kilahtaa puhelimeen heti ilmoitus kaikesta kortilla maksamisesta.

Käteisen käytön väheneminen aiheuttaa varmasti jossain määrin rahan arvon hämärtymistä, joten joillekin toimiva tapa voi olla nostaa käteisenä ruoka- ja käyttörahansa ja jakaa kirjekuoriin viikon käyttövarat. Erillisten tilien hankkiminen eri käyttötarkoituksiin voi olla myös toimiva menetelmä. Näin korvamerkityt summat voivat pysyä paremmin tallessa. Esimerkiksi voi olla hyödyllistä pitää erilliset tilit ruokaostoksille ja kulutukselle ja molempiin omat maksukortit, toki tarkistaen ensin pankin hinnastot. S-pankissa saa asiakasomistajana pitää kaksi maksukorttia veloituksetta ja avata maksutta useita tilejä. Myös harvemmin tuleville laskuille, kuten vakuutuslaskulle, voi siirtää erilliselle tilille joka kuukausi pienen summan.

Tärkein työkalu löytyy tietenkin jokaisen pään sisältä ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Taloudenhallintaa pitäisi opetella jo lapsuudenkodissa, mutta sitä on mahdollista oppia myös myöhemmin. Kantapään kautta saatu oppi on parasta, mutta taloudenhallinnan suhteen se voi käydä turhan kalliiksi.

LÄHTEET

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2015, 1 Asuntokuntien velkaantuminen hidastunut viime vuosina. Helsinki: Tilastokeskus. Luettu 24.10.2018.
http://www.stat.fi/til/velk/2015/velk_2015_2016-06-22_kat_001_fi.html

Takuusäätiö.fi

Tilastokeskus 2013. Suomalaisten velkaantuminen eurooppalaista keskitasoa. Julkaistu 3.6.2013. Luettu 24.10.2018. http://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-03-11_009.html

Karhukorpi, M. 2018. Ostin hyvää mieltä. Aamulehti. 137 (288), A6-A11.