Maahanmuuttajat vapaaehtoistoiminnan tekijöinä on Suomessa jäänyt sangen tutkimattomaksi alueeksi. Maahanmuuttajat nähdään useimmiten vapaaehtoistoiminnan kohteina ja osallistujina. Vapaaehtoistyötä tulisi tutkia laajemmin, jotta voitaisiin saavuttaa kattavampi ymmärrys sen kokonaisuudesta ja moninaisuudesta. Vapaaehtoistoiminta on yhteiskunnankin kannalta merkittävää, sillä maahanmuuttajien määrä on koko ajan kasvussa. Maahanmuuttajat vapaaehtoistyön tekijöinä nostaa heidät myös erilaiseen rooliin. He ovat aktiivisia toimijoita yhteisössään ja aktiivisia kansalaisia yhteiskunnassa. Vapaaehtoistoiminta onkin tärkeä kansalaisyhteiskunnan osa-alue.

Iranista Suomeen opiskelemaan muuttanut Daniel kiinnostui pari vuotta sitten vapaaehtoistoiminnasta. Hän toteaa yhdeksi motiiviksi: ”I want to be an active citizen.”

Ajatus maahanmuuttajasta maahanmuuttajien parissa onkin varsin mielenkiintoinen. Tällainen asetelma mahdollistaa niin vertaisena toimimisen kuin kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisen. Lisäksi kielimuuri voi olla matalampi ja kulttuurien törmäys vähäisempää. Mikä saa Suomeen muuttaneen ulkomaalaisen innostumaan vapaaehtoistyöstä? Millaisia kokemuksia tällainen on antanut ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut henkilön omaan elämään?

Daniel kertoo aikanaan kotimaassaan Iranissa halunneensa maksaa takaisin yhteiskunnalle muun muassa sen tarjoamasta koulutuksesta hyvän tekemisen muodossa. Kuitenkaan tällöin hänellä ei ollut tähän mahdollisuutta. Tampereelle muuttamisen jälkeen innostus vapaaehtoisena toimimista kohtaan johdatti hänet mukaan Punaisen Ristin toimintaan tekemään muun muassa käännösaputehtäviä. Myöhemmin Daniel sai kuulla asuinalueellaan toimivasta TEKO-hankkeesta, josta hän kiinnostui. TEKO eli Tehostettu kotoutuminen -hankkeessa edistetään kotoutumista Hervannan alueella kahdensuuntaisesti. Hanke näkee uudet tulijat positiivisesti aktiivisina toimijoina. Kulttuurien kohtaamisen sekä vuorovaikutuksen myötä avautuvan avoimen dialogin kautta tavoitellaan uudenlaista monimuotoista yhteisöllisyyttä.

”They have seen something in me. They respect me”

TEKO-hankkeessa annettiin Danielille kirjaimellisesti vapaat kädet hyödyntää osaamistaan ja kiinnostustaan. Hän huomasi TEKO-hankkeeseen tutustuessaan toimintaan osallistuvien maahanmuuttajien englannin kielen taidot puutteellisiksi. Danielia kannustettiin englannin ryhmä -idean suhteen, jota hän vetänyt persiankielisille nyt noin vuoden ajan kaksi kertaa viikossa. Ryhmässä käy 19–37-vuotiaita maahanmuuttajia, joista suurin osa on afgaaneja. Ryhmäkoko on suurimmillaan 12 henkeä ja vähimmillään 4. Osa ryhmäläisistä kulkee toimintaan mukaan keskustasta asti.

Daniel kokee päässeensä mukaan osaksi TEKO-hankkeen yhteisöä ja pystyneensä rakentamaan verkostoaan toiminnan kautta. Vapaaehtoistoiminnan kautta maahanmuuttaja voi hyödyntää yksilötekijöitään ja samalla kokea olevansa tärkeä osa ympäristöään. Vapaaehtoistoiminnalla on tutkitusti kotoutumista tukeva vaikutus. Daniel kertoo olleensa hankkeen kautta mukana myös erilaisilla retkillä ja henkilökunnan koulutuksissa sekä virkistyspäivissä. Danielin sanojen mukaan ”they try to make me happy”, mikä kuulostaa siltä, että hän on tärkeä osa paikan toimintaa ja hänen panoksensa yhteisön hyväksi on merkittävää.

Vapaaehtoistyö on saanut nuoren miehen myös kiinnostumaan sosiaalityöstä, vaikka hän opiskelee ja työskenteleekin täysin eri alalla. Vapaaehtoistoiminta on yksi reitti osallisuuteen ja vaikka itse vapaaehtoistoiminta tapahtuu hyvin lähellä esimerkiksi juuri Hervannassa, sen vaikutukset voivat olla paljon laajempia, valtakunnallisia jopa maailmanlaajuisia. Vapaaehtoistoiminta on monimerkityksellistä ja sillä on vaikutusta myös onnellisuuteen ja hyvinvointiin.

 

Lähteet:

http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62626

https://tampereenseurakunnat.fi/sivustot/teko-hanke

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/23357/Itkonen_Outi.pdf?sequence=1

TEKO-hankkeessa vapaaehtoisena toimivan Danielin haastattelu

 

Niina Kärkkäinen