Marraskuun 23. päivä 2018

Outi Pätsi ja Terhi Noukka

 

Sosiaalialan tämän hetken kuumimmat trendisanat

 

Muutosten aikakausi, sote, yhteiskunnan muutokset, väestön ikääntyminen, maahanmuutto, toimintaympäristön kehittäminen, digitalisaatio, eriarvoisuuden lisääntyminen, kokemusasiantuntija, tekoäly, huono-osaisuus, asiakaslähtöisyys, palveluohjaus, moniasiantuntijuus, kustannustehokkuus ja mitähän vielä? Nämä sanat tuntuvat olevan tämän hetken sosiaalialan kuumia perunoita.

 

Sote mahdollistajana uusiin työtehtäviin?

 

No mutta mitä tekee sosionomi yamk? Odottelee uusia työnkuvia muodostuvaksi soten tiimoilta? Miksipä ei. Nyt on oiva hetki murroksen hetkellä luoda jotakin uutta. Ylempi ammattikorkeatutkinto on vielä melko tuntematon; syynä vielä melko tuore koulutushistoria tai sitten työelämä ei ole ollut vielä löytänyt meitä kunnolla. Mitä me siis tulevina sosionomi yamk: na haluamme? Me haluamme saada arvostusta tunnettavuutta, uusia työpaikkoja ja lisää palkkaa.

 

Mitä työelämä saa meistä sosionomi yamk:sta?

 

No mitä me sitten annamme työelämälle vastapainoksi?

Me edistämme asiakkaittemme hyvinvointia. Osaamme ohjata asiakkaita paremmin räätälöityjen palveluiden pariin. Osaamme tunnistaa asiakkaan palvelutarpeen. Pyrimme tekemään entistä tehokkaammin ennaltaehkäisevää työtä. Osaamme työskennellä moniammatillisissa tiimeissä. Olemme palvelutehokkaista asiantuntijoita. Me hallitsemme tämän hetken trendisanaston ja ymmärrämme niiden merkityksen.

 

Työelämä oletko valmiina; täältä tulee uuden soten aikakauden ammattilaisia hoitamaan Suomen väestöä vauvasta vaariin. Koska se on vain sosionomi yamk:n elämää!

 

LÄHTEET

 

ARENA; Sosionomi tuottaa hyvinvointia läpi elämänkaaren

Ammattikorkeakoulutus sosiaalialan muutoksen edistäjänä

http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2018/arene_sosionomiselvitys_pitka_raportti_fin.pdf?_t=1526901428

 

TALENTIA; Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden urakehitys

https://www.talentia.fi/wp-content/uploads/2017/03/Sosionomi_ylempi_AMK_-tutkinnon_suorittaneiden_urakehitys2.pdf

 

LUMEN;Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden paikka ja osaaminen muuttuvilla työmarkkinoilla

https://blogi.eoppimispalvelut.fi/lumenlehti/2018/09/26/sosionomi-ylempi-amk-tutkinnon-suorittaneiden-paikka-ja-osaaminen-muuttuvilla-tyomarkkinoilla/